• Patron

      •  

        Joseph Conrad-Korzeniowski – żeglarz i pisarz. Urodzony w Berdyczowie (dzisiejsza Ukraina), mający polskich rodziców, Joseph Conrad-Korzeniowski był jednym z niewielu bardzo uczciwych twórców – zarówno w życiu, jak i pisaniu. Głoszone przez niego hasła wierności samemu sobie i własnym ideałom są wciąż aktualne (choć może niemodne...). Człowiek trzech kultur – polskiej, francuskiej i angielskiej, chyba najbardziej europejski ze wszystkich pisarzy, jakich wydała Polska. Conrad dużo podróżował i wnikliwie obserwował. Swoje refleksje zawarł w kilkudziesięciu zbiorach opowiadań i powieściach, w których wciąż przewijają się wartości: praca, obowiązek, honor, wierność, wytrwałość, poszukiwanie granic między dobrem a złem…