• Triada wartości

   •  

    Dzielność (Męstwo)

    • codzienne wyzwania podczas zajęć i przerw – odwaga do wyrażania siebie,
    • mierzenie się z konsekwencjami swoich działań (uwaga w dzienniku to za mało),
    • wyjazdy naukowe i turystyczne (m.in. coroczne wyjazdy śródroczne, wyprawy rowerowe, wyjazdy zagraniczne – Anglia, Irlandia),
    • samodzielność w realizacji zadań i wyzwań,
    • występy, negocjowanie przywilejów.

     

    Odpowiedzialność

    • systematyczna nauka i osiągane wyniki,
    • działalność Samorządu Uczniowskiego,
    • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach,
    • dotrzymywanie terminów, reprezentowanie szkoły.

     

    Uspołecznienie

    • wolontariat w świetlicy środowiskowej,
    • pomoc koleżeńska,
    • akcje charytatywne na rzecz ludzi, zwierząt i środowiska.