• DWA SŁOWA WSTĘPU

   Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest szkołą niepubliczną prowadzoną przez stowarzyszenie (Społeczne Towarzystwo Oświatowe). Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, tzn. realizowany jest w niej ten sam materiał, co w szkołach publicznych (a w rzeczywistości – dużo więcej) a absolwent uzyskuje świadectwo równoznaczne ze świadectwem szkoły publicznej. 

   Szkoła działa nieprzerwanie od 1991 r. kształcąc i wychowując absolwentów o szerokiej wiedzy, potrafiących samodzielnie i krytycznie myśleć, odpowiedzialnych, świadomych swoich mocnych stron i możliwości. Otwieramy możliwości rozwoju i wyboru, wspieramy naturalną ciekawość i fascynację otoczeniem. Kładziemy nacisk na umiejętności społeczne, współpracę i budowanie relacji. Uczymy rozwijać wrażliwość, odkrywać własne zdolności, możliwości oraz budować na nich własną tożsamość i siłę. W działaniach wychowawczych skupiamy się na triadzie wartości: dzielność – odpowiedzialność – uspołecznienie.

   Jesteśmy jedną ze szkół ogólnopolskiego stowarzyszenia

   PATRON

   Joseph Conrad-Korzeniowski – żeglarz i pisarz. Urodzony w Berdyczowie (dzisiejsza Ukraina), mający polskich rodziców, Joseph Conrad-Korzeniowski był jednym z niewielu bardzo uczciwych twórców – zarówno w życiu, jak i pisaniu. Głoszone przez niego hasła wierności samemu sobie i własnym ideałom są wciąż aktualne (choć może niemodne...). Człowiek trzech kultur – polskiej, francuskiej i angielskiej, chyba najbardziej europejski ze wszystkich pisarzy, jakich wydała Polska. Conrad dużo podróżował i wnikliwie obserwował. Swoje refleksje zawarł w kilkudziesięciu zbiorach opowiadań i powieściach, w których wciąż przewijają się wartości: praca, obowiązek, honor, wierność, wytrwałość, poszukiwanie granic między dobrem a złem…

   BAZA MATERIALNA

   Szkoła zajmuje dwupiętrowy budynek w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie pływalni. Oddzielona od ulicy, z własnym terenem zielonym, placem zabaw i boiskiem. Uczniowie korzystają z 16 sal, każda wyposażona jest w rzutnik i tablice multimedialną/ ekran. Oprogramowanie dydaktyczne oraz szybkie łącze internetowe pozwalają na prowadzenie wszystkich zajęć atrakcyjnej formie.
   W szkole działa biblioteka z czytelnią oraz świetlica dla wszystkich uczniów, od 6.30 do 17.30.
   Uczniowie mogą skorzystać z obiadów w przedszkolu „Smyki” (gotowane na miejscu). Automaty z żywnością zawierają niskosłodzone soki i przekąski, kanapki, musy owocowe, ciepłe napoje. Nieograniczony dostęp do wody pitnej – konieczny jest tylko własny bidon.

   ZAPEWNIAMY:

      BEZPIECZEŃSTWO

   • klasy do 16 osób, brak anonimowości,
   • opieka w szkole od 6.30 - 17.30,
   • lekcje zawsze od 8.00, (bez odwoływania!) i nigdy nie będzie inaczej,
   • osobne świetlice dla klas I-III i IV-VIII,
   • klasy I-II na osobnym piętrze, 
   • w salach klas I-III część naukowa (biurka) i rekreacyjna (dywan, gry, zabawki); uczniowie mają do dyspozycji własne szafki, szuflady,
   • smaczne obiady we współpracy z przedszkolem SMYKI (gotowane na miejscu, cateringowi mówimy stanowcze „nie” smiley),
   • bezpieczny biometryczny system wejścia do budynku,
   • opieka pielęgniarki, pedagoga, logopedy i psychologa,
   • dziennik elektroniczny – bieżące informacje o postępach, prosta komunikacja z nauczycielami, 
   • bieżące informacje w terminarzu (sprawdziany, konkursy, wydarzenia, uroczystości szkolne i klasowe, wyjazdy, wyjścia i inne),
   • własny teren zielony, boisko i plac zabaw, 
   • lokalizacja w centrum miasta choć z dala od ulicy – łatwy dojazd, możliwość z GRZECZNOŚCIOWEGO korzystania z parkingu pływalni,
   • brak dzwonków.

    

      WYSOKI POZIOM NAUCZANIA

   • pracownie przedmiotowe dostępne dla wszystkich uczniów już od kl. I: biologiczno-geograficzna, chemiczno-fizyczna, informatyczna (16 stanowisk z szerokopasmowym dostępem do Internetu),
   • zaangażowani, doświadczeni i twórczy nauczyciele (oryginalni pasjonaci, egzaminatorzy gimnazjalni i maturalni),
   • doświadczenie w pracy z młodzieżą w wieku gimnazjalnym (klasy VII-VIII),
   • realnie indywidualne podejście do młodego człowieka,
   • zajęcia z technik uczenia się i zapamiętywania – obowiązkowo w klasie IV,
   • nauka pływania i gimnastyka korekcyjna,
   • punktowy system oceniania postępów w nauce (bardzo pomaga w systematycznym uczeniu się i zapobiega powstawaniu zaległości),
   • najwyższe wyniki w egzaminach zewnętrznych: przez ostatnie 15 lat zarówno na sprawdzianie po SP jak i na egzaminie gimnazjalnym. 

     

      JĘZYKI OBCE – MNIEJ OBCE

   • język angielski – zwiększona liczba godzin, w każdej klasie: I-III po 3 godz., IV-VI po 4 godz., VII-VIII po 5 godzin tygodniowo,
   • regularne zajęcia j. angielskiego z native speaker’em w kl. V-VIII (jesteśmy przeciwko nauczaniu proponowanemu w oddziałach dwujęzycznych: fizyka czy biologia są wystarczająco trudne po polsku – stawiamy na komunikację w życiowych sytuacjach),
   • zewnętrzna diagnoza postępów: trzykrotne badanie w klasach VII-VIII dzięki Progress Test wyd. Pearson (sprawdzone w dotychczasowym gimnazjum),
   • obowiązkowy drugi język obcy już od kl. IV – 2 godz. tygodniowo,
   • wyjazdy językowe i językowo-sportowe (Anglia, Irlandia),
   • warsztaty językowe „nauka bez granic”.

    

      ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ

   • warsztaty artystyczne: plastyczne, fotograficzne, techniczne, teatralne, kaligrafia, ceramiczne,
   • kółka przedmiotowe: językowe (angielski, niemiecki, hiszpański), matematyczne, historyczne, informatyczne, eksperymenty przyrodnicze,
   • zajęcia sportowe: SKS (piłka nożna, koszykówka, siatkówka), aikido, taniec, akrobatyka,
   • inne:  szachy, robotyka, techniki pamięci, 
   • czytelnia i biblioteka (wszystkie lektury dla każdego),
   • wycieczki, wyjazdy naukowe, konkursy,
   • współpraca z Klubem Żeglarskim,
   • każdy znajduje coś dla siebie, nie tylko najlepsi smiley.

    

      WYCHOWANIE I ROZWÓJ SPOŁECZNY

   • triada wartości szkół STO: dzielność, uspołecznienie, odpowiedzialność,
   • wolontariat (m.in. współpraca ze świetlicą środowiskową i schroniskiem),
   • regularne warsztaty poświęcone nabywaniu kompetencji emocjonalnych i umiejętności społecznych (wyrażanie emocji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, mediacje) prowadzone przez psychologa,
   • międzyklasowa realizacja projektów sprzyja integracji i zaufaniu,
   • aktywny Samorząd Uczniowski ma realny wpływ na szkołę.

    

   RODZICOM NASZYCH UCZNIÓW ZAPEWNIAMY

   • współpracę z wychowawcą i nauczycielami – ZAWSZE znajdujemy czas na rozmowy,
   • współdecydowanie o szkole – w Zarządzie STO SKT nr 30 i  Radzie Rodziców,
   • środowisko, w którym wspólnie (nauczyciele, uczniowie, rodzice) wysoko stawiamy wartość edukacji i nieustannego rozwoju,
   • dobrze zainwestowane fundusze.

    

   SZKOŁA INNA NIŻ WSZYSTKIE

   • Wyróżnia nas prawdziwie indywidualne podejście do każdego ucznia – w max. 16-osobowej klasie każdy nauczyciel zna każdego ucznia. W całej szkole jest 230 uczniów.
   • Co roku nasi uczniowie osiągają najlepsze w Tychach wyniki egzaminów zewnętrznych. Małe grupy i nauczyciele-pasjonaci sprawiają, że nawet „średni” uczniowie rozwijają skrzydła i czasem dziwią się własnym sukcesom.
   • Stawiamy na ogólny rozwój, kompetencje społeczne i szeroką wiedzę młodego człowieka
   • Punktowy system oceniania wyrabia nawyk systematycznego uczenia się.
   • Bezpieczny biometryczny system wejścia do budynku.
   • Nigdy nie odwołujemy lekcji, uczniowie maksymalnie wykorzystują czas swojej obecności w szkole.
   • Zwyczajnie lubimy się tutaj nawzajem smiley.

    

   SZKOŁA PODSTAWOWA STO NIE BIERZE UDZIAŁU W PROCEDURZE REKRUTACJI ELEKTRONICZNE

   Każdego zainteresowanego ucznia i uczennicę oraz jego/jej rodziców pragniemy poznać osobiście, dowiedzieć się o szczególnych zainteresowaniach i oczekiwaniach. Brak anonimowości, współpraca i wzajemny szacunek jest tym, co sprawia, że zarówno uczniowie jak i rodzice czują się w naszej szkole bezpiecznie i komfortowo. Nauczyciele, wychowawcy, pracownicy i dyrekcja ZAWSZE znajdują czas na rozmowę.

    

   Zainteresowanych nauką w naszej Szkole prosimy o kontakt telefoniczny 32 219 02 40 lub mailowy: szkola@sto.tychy.pl
    

  • Galeria zdjęć

    brak danych