• Zajęcia pozalekcyjne

   • W ramach czesnego oferujemy 4 wybrane zajęcia.  W przypadku kiedy uczeń wybierze więcej niż 4 zajęcia, zajęcia są dodatkowo płatne. Akrobatyka, robotyka, Aikido oraz kaligrafia nie wchodzą w pakiet zajęć oferowanych w ramach czesnego.

    • Język angielski, 
    • Język niemiecki,
    • Język hiszpański,
    • Warsztaty  plastyczne,
    • Kółko informatyczne,
    • Kółko matematyczne (w klasach 1-4 elementy LEGO SPIKE),
    • Warsztaty teatralne,
    • Kolorowe odżywianie,
    • SKS – Szkolny Klub Sportowy, 
    • SKS – Szkolny Klub Sportowy – tenis stołowy, 
    • Klub Młodego Odkrywcy, 
    • Pierwsza Pomoc,
    • Akrobatyka,
    • Robotyka,
    • Zajęcia Aikido,
    • Zajęcia kaligrafii.