• Stowarzyszenie

  • Społeczne Towarzystwo Oświatowe to największa w Polsce organizacja obywatelska zajmująca się sprawami edukacji. Powstała w 1987 r. z inicjatywy środowisk związanych z ruchem „Solidarności”, by przełamać monopol państwowy w oświacie. W ramach STO, począwszy od 1989 r., utworzona została sieć szkół funkcjonujących na zasadzie non profit, pod każdym względem twórczych, przyjaznych uczniom i ich rodzicom. Obecnie STO prowadzi na terenie kraju 171 szkół niepublicznych i 6 publicznych (w tym 55 szkół podstawowych, 58 gimnazjów, 36 licea ogólnokształcące oraz szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych, szkoły i przedszkola integracyjne).

   Prezesami STO STK nr 30 w tym czasie byli: dr hab. Andrzej Linert, mgr Joanna Drogoń, mgr Bogusław Jasiński oraz mgr Rafał Zawada. Obecnie, od marca 2022 r., funkcję tą pełni mgr Hanna Góralczyk.

   STO SKT nr 30 jest organizacją pożytku publicznego, uprawnioną do otrzymywania, z woli darczyńców, 1% podatku dochodowego. Zachęcamy wszystkich Rodziców do wspierania w ten sposób działalności szkoły, w której uczą się Państwa dzieci.

  • Statut STO
   Statut Społecznego Towarzystwa Oświatowego