• Inspektor Ochrony Danych – IOD

  • Szanowni Państwo,

   Administrator Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

   Pani Agnieszka Stelmaczonek
   Inspektor Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego 
   Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach

   Kontakt do IOD poprzez: 

   • e-mail: iod@sto.tychy.pl 
   • listownie z dopiskiem „dla IOD” na adres korespondencyjny: 
    Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach, ul. Edukacji 11A, 43-100 Tychy.