• Inspektor Ochrony Danych – IOD

   • Szanowni Państwo,

    Administrator Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

    Pani Agnieszka Stelmaczonek
    Inspektor Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego 
    Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach

    Kontakt do IOD poprzez: 

    • e-mail: iod@sto.tychy.pl 
    • listownie z dopiskiem „dla IOD” na adres korespondencyjny: 
     Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach, ul. Edukacji 11A, 43-100 Tychy.