• Samodzielne Koło Terenowe Sto Nr 30

    • Społeczne Towarzystwo Oświatowe to największa w Polsce organizacja obywatelska zajmująca się sprawami edukacji. Powstała w 1987 r. z inicjatywy środowisk związanych z ruchem „Solidarności”, by przełamać monopol państwowy w oświacie. W ramach STO, począwszy od 1989 r., utworzona została sieć szkół funkcjonujących na zasadzie non profit, pod każdym względem twórczych, przyjaznych uczniom i ich rodzicom. Obecnie STO prowadzi na terenie kraju 171 szkół niepublicznych i 6 publicznych (w tym 55 szkół podstawowych, 58 gimnazjów, 36 licea ogólnokształcące oraz szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych, szkoły i przedszkola integracyjne).

      Prezesami STO STK nr 30 w tym czasie byli: dr hab. Andrzej Linert, mgr Joanna Drogoń, mgr Bogusław Jasiński. Obecnie, od marca 2009 r., funkcję tą pełni mgr Rafał Zawada.

      STO SKT nr 30 jest organizacją pożytku publicznego, uprawnioną do otrzymywania, z woli darczyńców, 1% podatku dochodowego. Zachęcamy wszystkich Rodziców do wspierania w ten sposób działalności szkoły, w której uczą się Państwa dzieci.