• Aktualny skład Zarządu

  • W dniu 31 stycznia 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła. Po zmianie składu Zarząd ukonstytuował się następująco:

   • Rafał Zawada - prezes,
   • Tomasz Ostrowski - wiceprezes,
   • Piotr Czapliński - skarbnik,
   • Monika Bernacka - sekretarz,
   • Hanna Góralczyk - członek zarządu.

    

   Adres do korespondencji:
   ul. Edukacji 11a,
   43-100 Tychy
   e-mail: zarzad(at)sto.tychy.pl

   2. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Elżbieta Klębowska, Alina Mazurczyk, Elżbieta Zemanek-Mleczko.

   3. Delegatem na Krajowy Zjazd STO została: Edyta Razmus.

   Zgodnie ze Statutem, kadencja wybranych władz trwa trzy lata, do czasu kolejnego Zwyczajnego Walnego Zebrania. Spotkania zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub częściej, w razie potrzeb.

   Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Delegaci wybierani są przez członków zrzeszonych w Kole.
   Aby zostać członkiem/członkinią należy złożyć DEKLARACJĘ (w sekretariacie szkoły).

   Składki członkowskie przeznaczane są na realizację celów statutowych STO SKT nr 30, czyli na potrzeby szkoły i uczęszczających do niej uczniów. Składki członkowskie należy wpłacać na rachunek:

   ING Bank Śląski 82 1050 1399 1000 0023 2809 0564